POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE A

Easy Asset Management IFN SA

 

Pentru noi, Easy Asset Management IFN SA , (Operatorul), protecția datelor dumneavoastră personale are o importanță primordială. Prin urmare, am dori să vă informăm cu privire la motivele, scopurile, perioadele și în ce mod sunt procesate datele dumneavoastră personale, atunci când vizitați site-ul nostru web – www.icredit.co.ro și solicitați un credit acordat de Operator. Noi respectăm cu strictețe reglementarile aplicabile privind protecția datelor, în fiecare operațiune de prelucrare a datelor personale. Regulamentul general nr. 679/2016 ("GDPR") privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică pe teritoriul UE, inclusiv România, începând cu data de 25 mai 2018,vă oferă drepturi sporite de protecție a datelor, cărora le corespund și obligații mai detaliate; mai multe detalii despre aceste situatii le gasiti in prezenta politică de protecție a datelor personale (politica).

 

I. Introducere

În prezenta Politică de Protecție a Datelor cu caracter personal "Easy Asset Management", "noi" sau "noastră" înseamnă Easy Asset Management IFN SA

Prezenta politică de protecție a datelor personale explică și reglementează:

·         cum și când colectăm datele dumneavoastră personale și ce informații colectăm;

·         cum și de ce folosim datele dumneavoastră personale; și

·         drepturile dumneavoastră de a vă controla datele personale.

Citiți cu atenție această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Prin accesarea și folosirea site-ului și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut oportunitatea adecvată sa cititi prezenta Politică, că ați înțeles-o și că sunteți de acord să o respectați. Dacă nu, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea site-ului nostru și a serviciilor oferite de noi.

Prezenta politica poate fi modificata in scopul respectarii legislatiei aplicabile sau pentru a satisface dinamica cerințelor noastre de bussines.. Sunteți încurajați să consultati periodic această pagină, pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate și despre modificările aduse Politicii noastre de protecție a datelor personale.

 

II. Informații Generale.

1. Câțiva termeni pentru o mai bună înțelegere a acestei politici:

-"Date personale"-înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

-"Persoană vizată"-înseamnă orice persoană fizică, care este identificată sau identificabilă, prin intermediul datelor cu caracter personal prelucrate.

- "Prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de operatiuni de date cu character personal, cu sau fara utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi:colectarea, inregistrarea, organizare, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

- "Operator de date - cu privire la datele personale pe care le operează, acesta este Easy Asset Management IFN SA. Definim scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale, pe baza oricăror acte normative, în acest sens; în principiu, definim și metodele pentru o astfel de prelucrare - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile utilizate pentru prelucrare. Ne asumăm responsabilitățile cu privire la securitatea și protecția datelor dumneavoastră personale.

- "Imputernicit al Operatorului" - acesta este o terță parte care prelucrează datele dumneavoastră personale la ordinul nostru, având în vedere faptul că Easy Asset Management IFN SA a definit strict scopul și metodele de procesare și a verificat dacă entitatea îndeplinește cerințele GDPR. De exemplu, un astfel de Imputernicit poate fi o agenție responsabilă de o campanie de marketing a Easy Asset Management IFN SA, în mass-media și rețelele de socializare și prezintă rapoarte pentru succesul său.

- "Încălcarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice încălcare a securității, care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la date cu caracter personal care sunt transferate, stocate sau prelucrate în orice mod.

- "Arhivele digitale" - site-ul www.icredit.co.ro, toate paginile web adminstrate de companie, aplicațiile web, native și mobile accesibile clienților.

2. Cine suntem?

1.                  Easy Asset Management IFN SAD este o companie, al cărui obiecte de activitate de acordare de credite de consum, fără emitere card de credit;

3. Cum ne puteți contacta?

Easy Asset Management IFN SA are sediul social in Bucuresti, str. Logofat Tautu nr. 67 et. P, 2, 4 si 5, sector 3, telefon 0317171100.

Ne puteți contacta vizitând orice birou din țară sau pe site-ul nostru: www.icredit.co.ro

 

4. Care este persoana din cadrul organizației care răspunde de protecția datelor mele personale și cum pot să o contactez?

Responsabilul cu Protecția Datelor ("DPO"): e-mail: dpo@icredit.co.ro

 

5. Tipul, scopul și motivele prelucrării datelor cu caracter personal colectate de către Easy Asset Management IFN SA:

Date Personale

Scop

Bază legală

Numele complet, numărul de identificare personală, data nașterii, datele cărții de identitate ale solicitantului de împrumut, fiecare naționalitate a persoanei

·         Identificarea unei persoane - solicitant/;

·         Identificarea solicitantului de credit, în temeiul Legii privind măsurile împotriva spălării banilor (Legea nr. 656/2002) ;

·         Contactarea solicitantului de credit;

·         Evaluarea bonității solicitantului de credit,  în conformitate cu Regulamentul BNR nr. 20/2009;

·         Încheierea unui contract de credit;

·         Furnizarea unui serviciu solicitat;

·         Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit și a Termenilor și Condițiilor Generale pentru desfășurarea promoției respective organizată de Companie

Îndeplinirea unei obligații legale

Telefon

·         Contactarea solicitantului de credit/a persoanei de contact;

·         Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit;

Semnarea/executarea unui contract de credit

·         Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·         Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ

Adresă

·         Contactarea solicitantului de credit

·         Identificarea solicitantului de credit, în temeiul Legii nr. 656/2002;

·         Încheierea unui contract de credit - la fața locului, la domiciliul clientului;

·         Furnizarea unui serviciu solicitat;

·         Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit;

Incheierea /

executarea unui contract de credit

·         Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·         Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ

E-mail / mesaj text scurt (SMS)

·         Contactarea solicitantului de credit;

·         Identificarea solicitantului de credit, în temeiul |Legii nr. 656/2002;

·         Încheierea unui contract de credit- la fața locului, la domiciliul clientului;

·         Furnizarea unui serviciu solicitat;

·         Îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract de credit

Incheierea /

executarea unui contract de credit

·         Oferirea de produse și servicii de către Easy Asset Management IFN SA;

·         Transmiterea de mesaje publicitare;

Consimțământ

Datele din Biroul de credit

Evaluarea bonității

Îndeplinirea unei obligații legale

Consultarea bazei de date ANAF (existența unui contract de muncă, contribuțiile la asigurările sociale plătite în ultimele 6 luni, pensiile)

Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit

Consimțământ

Verificarea datelor cu caracter personal, declarate de solicitantul creditului, în bazele de date ale părților affiliate

·         Prevenirea fraudei

·         Evaluarea bonității

 

                                                 

Interes legitim

Date privind valabilitatea unui act de identitate emis de Ministerul de Interne

Verificarea datelor furnizate de un solicitant de credit

Interes legitim

Locul de muncă, datele privind tipul de contract, vechimea în muncă, titlul postului, profesia, remunerația, venitul lunar total, educația

Evaluarea bonității

Îndeplinirea unei obligații legale

Alte credite

Evaluarea bonității

Îndeplinirea unei obligații legale

Statutul de proprietar al unui debitor

Evaluarea bonității;

Obligație legală / interes legitim - cu privire la datele care nu sunt menționate în mod expres în Regulamentul BNR nr. 20/2009

Semnătura olografă

·         Depunerea unei cereri de credit

·         Semnarea unui contract de credit și a anexelor acestuia

Incheierea /

executarea unui contract

Numarul de telefon al persoanei de contact

Asigurarea contactului cu solicitantul de credit

Consimțământul persoanei

Verificarea numarului de telefon al persoanei de contact în bazele de date aferente

·         Prevenirea fraudei

·         Evaluarea bonității

Interes legitim

Copia cărții de identitate

Identificarea conform Legii nr. 656/2002

Îndeplinirea unei obligații legale

 

Datele personale vor fi prelucrate de Easy Asset Management IFN SA numai în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Când comunicați cu noi, prin intermediul oricăruia dintre canalele de comunicare, sunteți de acord că datele pe care le-ați furnizat sunt corecte, complete și actualizate.

Trebuie să vă informăm că orice consimțământ privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi retras, în orice moment, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de contact a biroului in localitatea  Dvs., sau la adresa: Bucuretsi, str Logofat Tautu nr. 67, et. P,1, 2, 4 si 5, sector 3 sau la adresa de email: dpo@icredit.co.ro sau la tel nr. 0317171100.

 

Prevederi speciale legate de minori

Operatorul nu urmareste in activitatile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda de catre Operator pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Operatorului, ori participarea la concursuri sau campanii ale acestuia.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul cererii de credit, apelului telefonic, site-ului sau altor aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica, garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere cele de mai sus.

 

6. Pentru cât timp vor fi stocate datele mele personale?

Datele cu caracter personal se păstrează pentru perioadele necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. După atingerea scopurilor pentru care au fost colectate date cu caracter personal, le vom distruge imediat. În cazul în care, după realizarea obiectivelor noastre, vom decide să stocăm datele personale prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face sub formă de stocare a datelor în format anonim, mod în care nu puteți fi identificat în vreun fel.

Easy Asset Management IFN SA  va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, cu excepția cazurilor în care există motive întemeiate pentru ca Easy Asset Management IFN SA  să le prelucreze pe o perioadă mai lungă de timp; când faceți o cerere de restricționare a prelucrarii, în conformitate cu drepturile dumneavoastră, detaliate mai jos; sau în scopul sau compatibil cu scopul inițial pentru prelucrarea căruia veți fi informat în timp util.

Easy Asset Management IFN SA   stochează datele cu caracter personal colectate, pentru următoarele perioade:

a) în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unei cereri de credit care nu a fost aprobata - pentru o perioadă maximă de 5 ani de la obtinerea consimtamantului in scopuri de marketing sau pana la retragerea acestuia ;

b) în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui contract de credit încheiat - pentru o perioadă de 15 ani, care începe de la data încetării contractului de credit.

c) în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui consimțământ acordat - până la retragerea explicită a consimțământului.

d) în cazul în care datele sunt prelucrate pentru protejarea drepturilor și intereselor societății, care depășesc în mod rezonabil interesele persoanelor fizice - până la dispariția dreptului și / sau până când interesele nu mai există.

După expirarea perioadelor de timp menționate, dacă nu există altă bază pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi șterse. În scopul obținerii și analizării informațiilor legate de produsele și serviciile financiare utilizate și de îmbunătățirea serviciilor, Operatorul poate șterge numai o parte din date. În aceste cazuri, acesta va păstra în continuare o parte a datelor care nu permit identificarea persoanelor fizice.

 

 

 

 

7. Datele mele personale vor fi accesibile terților?

Easy Asset Management IFN SA nu va dezvălui date părților terțe[1][1][1], altfel decât prin dezvăluirea acestora entităților afiliate, în scopul prevenirii fraudelor și/sau evaluării bonității. În acest sens, trebuie să vă informăm că Easy Asset Management IFN SA a semnat un acord de operare conjunctă cu Access Finance IFN SA, contract in care operatorii conjuncți schimbă între ei date cu caracter personal privind persoana aplicantilor si produsele de credit de care sunt interesati. Schimbul de date cu caracter personal menționat, în teza precedenta, este manual.

Următoarele categorii de persoane, care pot fi \Imputerniciti pe baza contractelor încheiate cu Operatorul, pot avea, de asemenea, acces la datele dumneavoastră personale, și anume:

-                       Persoanele care susțin sistemele informatice ale Operatorului situate în Bulgaria, precum și, după caz, centrele de servicii pentru clienți din Bulgaria;

-                      persoanele însărcinate cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, compilarea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de Operator clienților săi;

-                      persoanele care, în virtutea unui contract încheiat cu o societate, oferă asistență în legătură cu deservirea și colectarea creanțelor sale de la clienți;

-                      persoanele către care Operatorul oferă să-și vândă creanțele clienților restantieri:

-                      persoanele care, în temeiul unui contract cu Operatorul, oferă asistență în furnizarea de produse financiare oferite de aceasta din urmă;

Easy Asset Management IFN SA va furniza, în mod regulat, date cu caracter personal ale debitorilor săi catre Biroul de Credit, în virtutea obligației sale legale. Operatorul este obligat să furnizeze autorităților și instituțiilor competente datele cu caracter personal ale debitorilor săi, conform legii aplicabile și în cazul în care aceste informații sunt solicitate pe baza unor temeiuri legale.

Easy Asset Management IFN SA nu va efectua transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională în afara Uniunii Europene.

 

8. Cum vă protejăm datele personale?

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a clienților săi, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor.

Operatorul a creat structuri desemnate pentru a preveni abuzurile și încălcările securității și a numit, de asemenea, un Responsabil cu Protecția Datelor, susținând procesele legate de protejarea și asigurarea securității datelor dumneavoastră.

În scopul asigurării unei securități maxime atunci când prelucram, transferăm și stocăm datele dumneavoastră, putem folosi mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

 

9. Datele mele cu caracter personal fac obiectul unei decizii automatizate, inclusiv al profilării?

9.1. În mod cert. Operatorul vă poate prelucra automat datele cu caracter personal, inclusiv profilul dumneavoastră, evaluând comportamentul dumneavoastră, precum și alte concluzii cu privire la diverse aspecte personale care vă privesc - în scopul prevenirii fraudelor, ofertei de produse noi și în scopuri de marketing, și anume - pentru ca dumneavoastră să beneficiați de cele mai potrivite anunțuri și comunicări de marketing, luând în considerare caracteristicile și interesele dumneavoastră personale demonstrate în trecut. În niciunul dintre aceste cazuri, profilarea nu va avea vreun efect semnificativ asupra dumneavoastră.

9.2. În acest caz, avem obligația de a vă explica logica prelucrării/profilării complet automatizate în câțiva pași simpli. Datele cu caracter personal vor fi examinate, în mod agregat și individual, pentru o legătură semnificativă, din punct de vedere statistic, cu evenimentele identificate ca fiind condiții de risc ridicate ale clientului - neplată, fraudă. Se selectează criterii prin care se efectuează furnizarea de algoritmi de învățare a mașinilor, iar rezultatul este un model matematic, sumar care evaluează probabilitatea de realizare a unora dintre acele riscuri pentru un anumit client. Scopurile unei asemenea prelucrări vor fi încheierea unui contract de credit; având în vedere numărul de cereri de credit și amploarea activităților operatorului, evaluarea bonității, care este obligatorie în temeiul articolului 111 si urmatoarele din regulamentul nr. 20/2009, nu ar fi putut fi efectuată în mod diferit fără a genera întârzieri excesive.

În afară de cele de mai sus, rețineți că veți fi supus unei prelucrări complet automatizate, inclusiv a profilării, în scopul evaluării bonității dumneavoastră, inclusiv a valorii creditului care vă poate fi acordat.

În acest caz, dacă nu sunteți mulțumit de decizia anunțată, aveți dreptul să solicitați o revizuire a deciziei de către un expert de credit al Operatorului, care deține competențele relevante.

 

II. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, ale cărei date sunt prelucrate de către Easy Asset Management IFN SA, veți avea drepturile descrise în detaliu în cele ce urmează:

Trebuie să luați în considerare faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară - este necesară pentru încheierea unui contract cu Operatorul. În cazul în care datele nu pot fi înaintate, Operatorul nu va putea să furnizeze un produs sau un serviciu.

Easy Asset Management IFN SA va satisface fără întârziere sesizarile dumneavoastră, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora. Prin decizia noastră, furnizăm sau refuzăm accesul și/sau informațiile cerute de către solicitant, dar întotdeauna justificăm răspunsul nostru.

 

Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră se depun, in scris:

-                      fie in nume personal insotita de copia dupa cartea de identitate;

-                      de către un mandatar, sesizarea trebuie sa aiba atasat o împuterniciri din partea persoanei vizate, din care sa rezulte obiectul imputericirii, precum si copia CI a persoanei vizate.

 

Sesizarile pot fi depuse utilizand urmatoarele cai de comunicare:

-                      la oricare din birourile subscrisei din tara;

-                      prin curier, la adresa str. Logofat Tautu nr. 67, et. 4 sector 3, Bucuresti;

-                      în format electronic, prin e-mail dpo@icredit.co.ro.

-                      pe platform a Biroului de Credite

 

In cazul in care, in cuprinsul sesizarilor nu este mentionata o alta adresa de corespondenta, raspunsul va fi trimis la adresa din CI a persoanei vizate.

Exercitarea drepturilor este gratuită și acoperă toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date suportate de către Operator.

Sunt permise excepții de la perioada de timp destinată să satisfacă drepturile și gratuitatea în cazul solicitărilor acelorași clienți de date cu o frecvență mai mare de 3 ori pe an și care necesită mobilizarea unei resurse administrative semnificative din partea Operatorului.

În acest caz, putem impune o taxă rezonabilă pentru a ține cont de costurile administrative suportate.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere pe cale electronică, informațiile se furnizează, dacă este posibil, pe cale electronică, cu excepția cazului în care persoana vizată nu a solicitat altfel.

Atunci când Operatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice care solicită exercitarea drepturilor sale în temeiul acestei secțiuni, persoana direct responsabilă se va consulta imediat cu responsabilul cu protecția datelor în vederea identificării clienților.

De asemenea, trebuie să luați în considerare faptul că retragerea consimțământului pe care l-ați furnizat, nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal înainte de o astfel de retragere. În ciuda consimțământului retras, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către Operator, în măsura în care există motive pentru prelucrarea datelor, altele decât cele menționate în secțiunea 4.

 

Veți beneficia de următoarele drepturi:

 

a.         Dreptul de a fi informat

În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații cu privire la caracteristicile importante ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul, perioada și motivele acesteia, asupra destinatarilor și categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.

În plus față de informațiile de mai sus, trebuie să luați în considerare și faptul că sunteți subiect de luare a deciziilor automatizate, inclusiv profilare. Aceasta înseamnă că datele furnizate de către dumneavoastră vor fi utilizate în scopul creării unui "profil" adecvat pentru dumneavoastră și sunt destinate prevenirii fraudei, diversificării produselor Societății și selectării materialelor publicitare, de marketing și promoționale potrivite pentru dumneavoastră.

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai jos și ne-am obligat să răspundem fiecărei solicitări în termen de o lună de la primirea solicitării fără o taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea la timp a acestor solicitări, termenul poate fi prelungit cu încă 2 luni, din care veți fi notificat în termen de o lună de la primirea cererii.

 

b.         Dreptul de acces

Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm și dacă le prelucrăm astfel. Puteți solicita accesul la astfel de date.

Vă vom oferi o declarație cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate. Pentru declarații suplimentare, putem aplica o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În momentul în care trimiteți o solicitare prin mijloace electronice, vom furniza informațiile, acolo unde este posibil, într-o formă electronică pe scară largă, cu excepția cazului în care ați solicitat altfel.

 

c.         Dreptul de a rectifica

În cazul în care datele personale pe care le prelucrăm sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneastră, aveți dreptul ca aceste date să fie rectificate și completate în orice moment.

 

d.         Dreptul de ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

• vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alte motive legitime pentru prelucrare;

• considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Rețineți că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, cum ar fi obligațiile legale de depozitare, procedura în așteptare, stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale etc.

 

e.         Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să obțineți restricții privind prelucrarea, dacă:

• contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;

• prelucrarea este ilegală și, dar nu doriți ca datele cu caracter personal să fie șterse și solicitați restricționarea utilizării acestora;

• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale

• v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale Societății pentru prelucrarea datelor depășesc motivele dumneavoastră.

Dacă solicitați restricții de prelucrare, vă vom informa anterior revocării restricției de prelucrare.

 

f.          Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal ce vă aparțin, pe care le prelucrăm într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și care poate fi transmis, de exemplu, unei alte instituții financiare. Acest lucru se aplică, cu condiția ca:

• prelucrarea datelor particulare se bazează pe acordul dumneavoastră sau se referă la încheierea și executarea unui contract de credit; și

• prelucrarea se face prin mijloace automatizate

 

g.         Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să obiectați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se bazează pe un interes legitim - motivele sunt specificate în tabelul de mai sus, inclusiv profilarea pe baza acestor motive.

 

Când v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor în scopul comercializării directe, aveți dreptul să ridicați obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără a specifica motivele.

h.         Dreptul de a depune o plângere

Vă rugăm să ne contactați dacă considerati că am încălcat orice lege aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter pesonal și, care a avut ca urmare încălcarea drepturilor pe care le dețineți. Cu siguranță aveți și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal , care este o autoritate de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal, avand urmatoarele date de contact Mun. Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, telefon: telefon: +40.318.059.211 şi +40.318.059.212, fax +40.318.059.220 , adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro.

 

Actualizat in data de 31.05.2019

 


  [1][1][1] "terță parte" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operator, procesator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a procesatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal [articolul 4, § 10 din GDPR)